MO ČRS Dymokury

Důležité informace

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Podle § 3 odst. 7 písm. b) Stanov Českého rybářského svazu zaniká členství v ČRS pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku (tj. členské známky) do konce dubna příslušného roku.
Nezapomeňte tudíž členskou známku zaplatit do 30. 4. 2023

Informace o zpracování osobních údajů
Odchylky od rybářského řádu v roce 2023

Povolenku ke sportovnímu rybolovu na našem revíru je možné získat u hospodáře pana Jaroslava Dobiáše po telefonické domluvě.

Ceník pro rok 2023

povolenka roční

  • dospělý 1000,-Kč
  • mládež 400,-Kč
  • děti do 15ti let 200,-Kč
  • hostovací 3000,-Kč

Povinnosti řádného člena naší místní organizace Dymokury

zápisné v hodnotě členské známky

  • dospělý 700,-Kč
  • mládež 300,-Kč
  • dítě 150,-Kč

roční členská známka

  • dospělý 700,-Kč
  • mládež 300,-Kč
  • dítě 150,-Kč

Brigádnická povinnost /netýká se dětí, důchodců, ZTP/ 20 hodin ve prospěch MO ročně. Hodiny je možné odpracovat kdykoliv po dohodě s hospodářem. V případě nesplnění brigádnických povinností je hodnota jedné neodpracované hodiny 100,-Kč.

Povolenky, členské známky

Dle zákona je každý rybář povinen do 15ti dnů po skončení platnosti odevzdat svou povolenku hospodáři MO. 
Členský příspěvek v hodnotě známky je nutné zaplatit do konce dubna 2023.
Povolenky budou vydávány 11.3. a 18.3. 2023 v 17:00 U Čudly a každé první úterý v měsíci od 17:00 do 18:00 U Čudly. /hospodář J. Dobiáš 607828212

Facebook

Zajímavé servery

Galerie

Doloveno 2021
Už je venku
Dravci 2018
Výlovy 2020